Salaris & Betalingen

Conform NBBU CAO

Het salaris van de vaktalenten van iWork bv is conform de cao voor uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Het salaris is afhankelijk van de aard van het werk, ervaring, vakkennis, leeftijd en de kwaliteiten van de vakkracht.

Wekelijkse betaling

iWork bv betaalt het salaris van de krachten wekelijks uit. Zij ontvangen een loonstrook met daarop een specificatie van het bruto loon, de wettelijke afdrachten en het netto salaris.

Vergoedingen

Naast het loon zijn er diverse vergoedingen en bijdragen zoals: pensioenbijdragen, onkostenvergoedingen, overwerkvergoedingen en reserveringen. Deze kunnen op specifieke situaties van toepassing zijn. Bel met iWork bv voor vragen over salaris en uitbetalingen.