Kinderbijslag

Voor vaktalenten uit het buitenland

Vakkrachten die woonachtig zijn in het buitenland en in loondienst zijn bij een Nederlands bedrijf hebben recht op kinderbijslag in Nederland of hun land van herkomst. Welke kinderbijslag het meest gunstig is voor de buitenlandse werknemer hangt af van persoonlijke omstandigheden.

Om in Nederland kinderbijslag te ontvangen moeten werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • zij moeten aangifte doen voor de inkomstenbelasting
  • zij moeten sociale premies betalen dan wel een eigen bedrijf voeren

De kinderbijslag wordt aan de ouders toegekend door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en wordt per kwartaal uitbetaald. De hoogte hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Meer informatie over de kinderbijslag is te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.