Privacyverklaring

INLEIDING  

Om u als werkgever de juiste diensten, of u als werkzoekende de juiste baan aan te kunnen bieden, hebben wij behoefte aan gegevens/informatie. Deze gegevens/informatie kunt u online aan ons doorgeven. Als u hiervoor kiest dan zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

PRIVACYBELEID 

In beginsel kan onze website worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel kan bij een bezoek aan onze website bepaalde informatie - zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en hetgeen u downloadt van de website – bewaard worden. Deze informatie zal (langdurig) bij ons kunnen worden opgeslagen en kan bijvoorbeeld dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden die onze systeembeheerders en websitebouwers uitvoeren. Het verbeteren, ontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de site staat daarbij voorop.

Persoonsgegevens van de (potentiële) werknemer/uitzendkracht 

Om gebruik te kunnen maken van enkele onderdelen van de site is het essentieel dat u uw gegevens wel volledig invult. Al uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om u uit te kunnen zenden, te detacheren en/of te payrollen.

Uw persoonsgegevens worden in het kader van de vorengenoemde arbeidsbemiddeling “verwerkt” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen u per slot van rekening pas plaatsen indien wij uw gegevens aanbieden aan derden, zodat deze derden u dan kunnen beoordelen naar geschiktheid en/of beschikbaarheid. Ook gebruiken wij uw gegevens om een (arbeidsrechtelijke) relatie met u aan te gaan, etc.

Ook voor managementdoeleinden en om wet- en regelgeving na te komen kunnen uw gegevens worden verwerkt. U kunt dan denken aan uw persoonlijke gegevens zoals uw NAW gegevens, uw e-mail adres/contactgegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, werkvergunning, VAR, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften etc.

Door akkoord te gaan met ons Privacybeleid geeft u ons toestemming de informatie conform bovenstaande te verwerken. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Gegevens van (potentiële) opdrachtgevers/relaties 

Wij verwerken de persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen) van uw onderneming om u aanbiedingen te kunnen doen en/of om informatie te verstrekken over onze dienstverlening. Ook willen wij door deze verwerking zakelijke relaties onderhouden en opdrachtovereenkomsten met u sluiten.

Wij behouden ons - gelet op vorenstaande - het recht voor om de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens door te geven aan derden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de relaties. Zo kunnen de gegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan sollicitanten, uitzendkrachten en werknemers, maar bijvoorbeeld ook aan zakenpartners en/of onderaannemers van ons.

Persoonsgegevens en derden 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening (in de breedste zin des woords). Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens adequaat beveiligen.

Overige bepalingen 

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij naar uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid.

COOKIE-VERKLARING 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van onze website geen cookies ontvangt.

De opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies al persoonsgegevens kunnen worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van het Privacybeleid en deze cookieverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten cookies die geplaatst worden en een korte uitleg hiervan: 

  • Functionele cookies: zorgen voor automatisch inloggen en laden van de voorkeursinstellingen.
  • Webstatistieken cookies: vastleggen van informatie over hoe vaak bezoekers onze website gebruiken en hoe lang.
  • Advertentie- of targetingcookies: Met behulp van deze cookies wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor u omdat uw surfgedrag en interesses worden vastgelegd.

Overige bepalingen 

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en Google+. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk.

Bij een bezoek aan onze website gaat u er mee akkoord dat wij cookies op uw apparaat plaatsen. Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacystatement en/of het Cookiebeleid van iWork bv, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen:

  • info@iworkbv.nl